Miljö
Gör ett klokt val.
Tryck miljösmart.

Vi gör det hållbart.

Vi lägger stor omsorg kring att agera och leverera hållbart i vårt
dagliga arbete. Vi arbetar med ISO 9001, ISO 14001 och FSC-certifierade leverantörer och prioriterar miljömärkta papper i
alla lägen. Smart digital produktionsteknik gör det också möjligt
och kostnadseffektivt att bara trycka så mycket som det behövs.
Den medför också ett mer effektivt nyttjande av tryckformatet
vilket innebär mindre spill vid skärning av trycksaker.

Miljövänlig process

Den digitala produktionstekniken minskar behovet av kemikalier i tryckprocessen och vi strävar alltid efter att arbeta med miljövänliga färger och kemikalier. Det skapar en bra arbetsmiljö hos oss och bidrar till ett mer ansvarsfullt nyttjande av våra gemensamma resurser och livsmiljö.

Vi samarbetar med Lundstams återvinning som tar hand om våra källsorterade förpackningar och spillpapper. När du anlitar oss kan du vara säker på att inget lämnas åt slumpen. Vi kan hjälpa dig som kund att hitta vägen till miljövänligare trycksaker.
Här kan du läsa mer: www.lundstams.se